Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PTTK Oddział Gdański im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Długa 45, kod pocztowy 80-827, adres
  e- mail: biuro@pttk-gdansk.pl Telefon: 58 301 60 96 reprezentowany przez Prezesa Oddziału;
 2. w świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w w związku z udzieloną zgodą, a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rozliczenia 60 Ogólnopolskiego Szkoleniowego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana- narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.