Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Komandor Daniel Nazaruk 783-466-442 Z-ca komandora Tomasz Jaworowski Z-ca komandora Grzegorz Oskarbski Koordynator KTKol. ZG PTTK Michał Raczyński Skarbnik Jan Lewicki Biuro Zlotu Luiza Jaworowska, Joanna Sylka-Nazaruk Www Piotr Bojas Weryfikacja odznak kolarskich Marian Kotarski KOP Michał Raczyński odznak regionalnych Stanisław Strojny